Lokaler och Kvalitet

Operationssalen som används är fullt utrustad och lyder under de hygienkrav som Socialstyrelsen förordar.
Allt materiel som används vid operationer och medicinska behandlingar är av hög kvalitet och de kirurgiska instrumenten steriliseras vid Karlstad Centralsjukhus sterilcentral.

Mikroskopiska analyser av vävnad som opererats bort (exempelvis hudtumörer) görs på avdelningen för Klinisk patologi och cytologi på Karlstad Centralsjukhus.

Ansiktskirurgi I Värmland AB
Klarälvskliniken, Löfbergs Arena
Norra Infarten 79
645 65 Karlstad

Tel: 054-21 20 60
E-post: info@ansiktskirurgi.se