Mottagningsbesök

Vi finns i Klarälvsklinikens lokaler på Löfbergs Arena i Karlstad. När ni kommer till oss blir ni välkomnad i receptionen och sitter ner i vårt väntrum inför mottagningsbesöket.

Alla operationer föregås av en konsultation och bedömning under ett kort besök på kliniken. Det är vår strävan att du ska känna dig helt trygg och det är viktigt att du får besöka oss för att ställa frågor och få information om ett realistiskt förväntat resultat innan du blir opererad.

Om vi efter konsultationen tillsammans har kommit fram till att en operation skulle gagna dig och du själv vill gå vidare med en operation, så kan du direkt boka tid för en sådan och vi bokar samtidigt en tid för borttagande av stygn, som oftast sker c:a en vecka efter operationen.

Ansiktskirurgi I Värmland AB
Klarälvskliniken, Löfbergs Arena
Norra Infarten 79
645 65 Karlstad

Tel: 054-21 20 60
E-post: info@ansiktskirurgi.se